ONGEDIERTE-, SPINNENBESTRIJDING

Ongediertebestrijding en dan met name spinnenbestrijding is vaak nodig bij bedrijfspanden. Spinnen voeden zich o.a. met muggen en andere insecten die op het licht van het bedrijfspand afkomen.

Los van het feit dat het niet ten goeden gaat van de uitstraling van uw pand. Kan men ook veel last hebben van de spinnenwebben en de uitwerpselen.

De uitwerpselen van de spinnen bevatten zuur dat weer niet goed is voor uw schilderwerk.

 

 

image

 

Biologisch
In Nederland mogen spinnen niet met chemische middelen bestreden worden. Dit om doorvergiftiging te voorkomen. Spinnen worden namelijk weer opgegeten door b.v. vissen en vogels.

Door onze manier van werken voorkomt u spinnenoverlast. Wij verwijderen de spinnen, behandelen de plekken waar de spinnen zich ophielden en brengen een beschermlaag aan. Door deze werkwijze kan het web van de spin zich niet meer hechten waardoor de spin de omgeving gaat verlaten.

Muizen en ratten zijn voorbeelden van knaagdieren die de nodige overlast kunnen geven binnen en buiten uw pand. Voor elke soort is er een andere bestrijdingsmethode. Zo gaan wij muizen en ratten te lijf met muizenlokdoosjes waarin giftig lokaas zit verborgen. Wij zorgen uiteraard voor de plaatsing en vervanging van de doosjes.

Naast ongediertebestrijding, zullen wij uw pand voorzien van de juiste wering tegen de betreffende beestjes, zodat u in de toekomst gevrijwaard blijft van deze ongenode gasten.

Kakkerlakken, mieren, zilvervisjes, pissebedden, huisstofmijt, bedwantsen en wespen zijn typische voorbeelden van dieren die vaak in groten getale voorkomen. Als u er eentje ziet, kunt u er bij veel van de bovenstaande diersoorten van op aan dat er een hele groep aanwezig is. Zowel binnen- als buitenshuis kunnen deze kleine diertjes in plaagvorm voor enorme overlast zorgen. Gruwelt u van de aanwezigheid van zo’n plaag? Wij niet!

Wij hebben dan ook veel ervaring met ongediertebestrijding. Daar waar de ene soort zich laat verdelgen door een speciale spray, moeten we de andere soort te lijf gaan met lokdoosjes en vallen. Ook de atmosfeer in een gebouw kan van invloed zijn op het ontstaan van plagen. We zullen u dan ook tips geven om te voorkomen dat er een nieuwe plaag ontstaat en we zullen er met kleine aanpassingen voor zorgen dat de betreffende diersoort uw pand in het vervolg niet snel meer zal betrekken. Uiteraard kan een insectenplaag ook in de tuin of op het balkon leven. Natuurlijk rekenen wij ook daar krachtig mee af.

Spinnen vallen in een aparte categorie. Ze behoren niet tot de insecten omdat ze acht poten hebben in plaats van zes en het is in Nederland verboden om ze te verdelgen. In geval van overlast, zullen de spinnen dus verdreven moeten worden. Wij zijn daar heel bedreven in.

Daarnaast zullen wij uw pand ook beter beschermen tegen het binnendringen van de spinnen. We doen dit o.a. door kieren dicht te kitten en roosters af te dekken met een fijn rasterwerk. Ook dragen we zorg voor het verwijderen van spinnenwebben om ervoor te zorgen dat de eitjes niet uit zullen komen.

Spinrag en spinneneitjes tasten de verf van uw kozijnen aan waardoor de verf er smoezelig uit kan gaan zien en het hout niet meer optimaal beschermd wordt. Dat is natuurlijk geen visitekaartje voor uw pand. Het verwijderen van de spinnen en de webben is ook om deze reden gewenst. Het is dus zaak dat het hele pand onder handen genomen wordt. Wij doen dat graag, snel en op een professionele manier voor u.

Vliegen kunnen voor enorme overlast zorgen. Vliegen die rond etenswaren zoemen zijn niet alleen hinderlijk, maar ook zeer onhygiënisch. Wij zullen snel en doeltreffend de bron aanpakken door de broedplaatsen op te sporen en te verwijderen. Daarnaast zullen wij uw vliegenwering optimaliseren door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld horren en vliegengordijnen op strategische plekken. Ook maken wij gebruik van doeltreffende vliegenlampen.

Wij beschikken over vliegenlampen met kleefplaten, maar ook over vliegenlampen met spanningsroosters. Welke soort lamp het meest geschikt is voor de ruimte waaruit u vliegen wilt weren, zullen wij ter plekke beoordelen. De vliegen zijn met onze hulp vliegensvlug verdwenen.

Vogels kunnen voor aardig wat overlast zorgen. Niet alleen kan het vervelend zijn om omringd te worden door vogels; ze verspreiden ook ziektekiemen. En dan hebben we het nog niet eens over de stank en verontreiniging van de uitwerpselen. Natuurlijk gaan wij de vogels niet te lijf met de intentie ze uit te roeien. Wel gaan wij er voor zorgen dat de vogels in het vervolg ergens anders zullen neerstrijken. Dit doen wij door het plaatsen van de juiste vogelwering de juiste plek. De keuze voor de bepaalde vogelwering en de plaatsing hiervan is een klus waar de nodige expertise bij komt kijken. En die hebben wij in huis!

Zo kunnen we een elektrisch systeem plaatsen waar spanning op komt te staan, we kunnen speciale dunne draden bevestigen waardoor de vogels niet meer op hun favoriete plek kunnen zitten en we kunnen gebruik maken van naaldstrips of vogelnetten. Kortom: heeft u overlast van vogels, bel ons.

Houtwormen, boktorren en schimmels leven niet alleen. Als u dus in uw kozijn, deur of tuinset kleine gaatjes ziet, of andere aantastingen van het hout, kunt u er zeker van zijn dat er een invasie van schimmels, houtwormen of boktorren is geweest. Dat is heel vervelend, maar het is in principe goed te behandelen door een specialist. Voor de bestrijding van de boktor en de houtworm dient het betreffende houtwerk te worden ontdaan van alle verf en beits; een taak die wij graag op ons nemen. De bestrijding van de boktor gaat vaak gepaard met giftige dampen maar wij zorgen ervoor dat mens en huisdier veilig zijn voor aanvang van de bestrijding.

De bestrijding van schimmels en zwammen vereist weer heel andere technieken. Hierbij is het tevens van belang dat de vochtigheidsgraad wordt gereduceerd, om zo de groei van nieuwe schimmels tegen te gaan. Wij zullen u van passende adviezen voorzien en u helpen bij het dichten van eventuele kieren en lekgaten.